Hagenskov Gods - Naturplan 2004

Vis oversigtskortNaturplanen er resultatet af et samarbejde mellem godsejer Britta Schall Holberg, skovrider Jimmi Enevoldsen, Karl Wedell Stiftelsen, Patriotisk Selskab ved Søren Schmidt Thomsen og AgroNatur ved Kristian Kølln. Kulturhistoriker Ellen Christensen-Dalsgård har udarbejdet det kulturhistoriske afsnit (se WORD-dokumentet her). Naturplanen er redigeret og koordineret af Søren Schmidt Thomsen.

Se oversigtskort, med links til beskrivelserne her.

Naturplanen er udarbejdet på baggrund af registreringer i eftersommeren 2003, og er først endeligt afsluttet i maj 2004. I løbet af foråret 2004 har der været gennemført forskellige demonstrationsaktiviteter som:

 • Artikelskrivning
 • Markvandringer
 • Ekskursionsbesøg ved Åben Land konferencen
 • Udarbejdelse af informationsfolder

Formålet med at udarbejde naturplanen er at demonstrere:

 • hvordan en naturplan ved at skabe overblik og sammenhæng i naturforvaltningen, kan indgå som et vigtigt element i godsernes fremtidige drift
 • hvorledes landskabsmæssige samt natur- og kulturhistoriske hensyn kan kombineres med en effektiv godsdrift
 • naturplanens resultater gennem formidlingen heraf til målgruppen samt jordbrugere i bred forstand
 • betydningen af, at en naturplan udarbejdes som en helhedsplan for et større, sammenhængende landskabsområde, enten et godslandskab eller en gruppe landmænd organiseret i et ”naturplans-laug”
 • hvordan en naturplan kan placere et (større) landbrug som en hjørnesten i en afbalanceret forvaltning af det lokale naturgrundlag
 • en naturplans effekt på natur og biodiversitet i godslandskabet – målt på de planlagte fremtidige tiltag
 • at sætte gang i debatten om naturplaner på Fyn, hvor interessen indtil videre har været forbavsende lav.

I projektet fokuseres på, hvordan kulturhistoriske og landskabsmæssige værdier kan inddrages i en traditionel indgangsvinkel til naturplaner på bedriftsniveau. Her har Hagenskov Gods med de omkringliggende skove været et spændende, komplekst og inspirerende område.

Kontakt Søren Schmidt Thomsen på sst@patriotisk.dk
Copyright © 2004 Patriotisk Selskab